Financiën 2019

TOELICHTING OP DE BALANS

De balans over 2019 laat een flink resultaat zien. Dat is vooral te danken aan een aantal optredens waarover we meer inkomsten kregen dan ingecalculeerd. Ook waren er opnieuw een aantal donateurs die ons een goed hart toedragen en ruimhartig doneerden.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

De cijfers van de exploitatierekening over 2019 zijn niet helemaal te vergelijken met die van 2018. In 2018 is namelijk een nieuwe penningmeester aangetreden en hebben we het boekjaar gelijkgetrokken met het kalenderjaar. Eerst liep dat van 31 augustus tot 1 september het volgende jaar.

Omdat de cijfers van vóór 1-9-2018 te onduidelijk waren om uit te splitsen naar heel 2018, hebben we besloten de exploitatierekening alleen te noteren vanaf 1 september dat jaar. In 2019 is de financiële administratie voor het eerst over het hele kalenderjaar bijgehouden.