jaarverslag 2019

Algemeen

Ouderenkoor Jong van Hart repeteert wekelijks. De repetities vinden plaats op donderdagmorgen bij Kunstencentrum Vrijdag in Groningen onder leiding van onze dirigent Jeanette Kappelhof en met begeleiding van onze vaste pianist Han Hesselink.

De laatste vrijdag van de maand wordt er ’s avonds altijd een Meezingcafé gehouden bij Vrijdag. Daaraan doen meestal onze pianist en dirigent en altijd een groep koorleden mee. Maar het is vrij entree voor iedereen die van zingen houdt. De avond wordt altijd goed bezocht.

Ons koor kent leden van verschillende leeftijden, allemaal boven de 70 jaar, en dat betekent dat ouderdomsverschijnselen van allerlei aard voorkomen. Omdat iedereen daar last van heeft kunnen we dat goed met elkaar delen en de compassie onder de leden is groot. Het zingen houdt ons allen jong.

Op 19 september is tot ons groot verdriet ons koorlid André Vledderman plotseling  overleden. Hij is 79 jaar geworden. Bij de crematie op 26 september mochten we een lied zingen ter nagedachtenis aan André.

In het voorjaar waren onze dirigent en pianist een aantal maanden afwezig door ziekte. Dankzij pianist Felix Degenaar en dirigenten Djoeke de Boer en José Zwerink konden de repetities toch doorgaan. De koorleden hebben veel flexibiliteit getoond toen de zaken anders liepen.

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd  over lopende zaken en over de viering van ons 10-jarig bestaan op 10-10-2020. We zijn vergevorderd in overleg met het Dagblad van het Noorden, dat hoogstwaarschijnlijk  een documentaire zal maken over 10 jaar Jong van Hart.

Drie leden van ons koor hebben zich beziggehouden met het vervolmaken van onze website www.jongvanhartgroningen.nl

Hierna konden we een aanvraag doen om de ANBI-status te verkrijgen

Op 31 december telde ons koor 55 leden.

Optredens

Ook dit jaar hebben de Vrienden van ZINN bij de zorgverzekeraars Menzis en Ohra weer subsidie aangevraagd voor 6 optredens door Jong van Hart in hun woonzorgcentra. In alle gevallen werden we begeleid door onze Jong van Hart band, bestaande uit piano, 2 gitaren, bas, drums en saxofoon.

Op 19 januari traden we op in de Brink en op 26 januari in de Zuiderflat, beide in Groningen

Op 6 oktober was wederom de  Brink aan de beurt en op 3 oktober de Zuiderflat.

Op 23 november traden we op in de Dilgt in Haren en op 24 november in de Burcht in Hoogezand.

We hadden telkens een enthousiast publiek, dat meezong en soms zelfs meedanste.

Zoals elk jaar droegen wij bij aan de activiteiten voor ouderen bij festival Noorderzon in het Noorderplantsoen te Groningen. Op 20, 21en 22 augustus werd dit keer het Meezingcafé op Noorderzon gehouden met pianobegeleiding van Han Hesselink. Koorleden en vele enthousiaste andere zangers en toevallige omstanders beleefden hier veel plezier aan.

Maar er wachtte ons op de valreep van 2019 nog een leuke verrassing: we werden uitgenodigd om mee te werken aan de opening van het Forum Groningen, een prachtig nieuw gebouw midden in de stad voor de bibliotheek,  de opvolger van het stripmuseum ‘Storyworld’, film- en vergaderzalen, studieruimtes, restaurantplekken en vooral een prachtig uitzicht over de stad. De opening vond plaats in het laatste weekend van november en wij traden op 30 november om 1 uur op in de entreehal, natuurlijk met de Jong van Hart Band. Ons optreden viel in goede aarde, gezien de vele enthousiaste reacties.