Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

Ook in 2021 heeft corona ons behoorlijk parten gespeeld. We konden niet repeteren en er waren geen optredens.

Op 2 juli  hadden we een koffie-ochtend in de tuin bij Anna en Niek Meijer. Het was heel fijn om elkaar daar weer te ontmoeten. We hebben toen Isolde van Meerwijk en Jasper Blokzijl als nieuwe dirigent en pianist aan de koorleden voorgesteld. En tevens hebben we Carolien Ritsema als nieuwe voorzitter geïntroduceerd. Zij is de opvolger van Janneke Rentema, die per 1 januari gestopt was met het voorzitterschap.

In september kregen we weer groen licht en zijn we van start gegaan onder leiding van Isolde van Meerwijk en Jasper Blokzijl. Helaas moesten we begin december alweer besluiten om de repetitie stil te leggen vanwege verscherpte coronavoorschriften.

Door ouderdom (90+) heeft een aantal dierbare koorleden moeten opzeggen. Zij konden de repetities niet meer opbrengen. Dat was een moeilijke beslissing voor hen na meer dan 10 jaar koorlidmaatschap. Sommigen vinden het fijn om onze nieuwsbrieven te ontvangen en blijven zo nog wel betrokken bij het koor. Ook door corona zijn we leden kwijt geraakt. We zijn van 55 naar 31 leden gezakt. De nieuwe aanmeldingen beginnen gelukkig alweer toe te stromen.

In november zijn twee dierbare koorleden overleden, Marijke van Driel en Martin Kamerbeek. We zullen nog vaak aan hen denken als we de nummers zingen waarbij zij als solist optraden.

In december ging onze dirigent Isolde met zwangerschapsverlof.
We zijn heel blij dat ze voor ons een voortreffelijke vervangster gevonden heeft in de persoon van Hannelore Duynstee.

Marleen ten Berge, secretaris