jaarverslag 2018

Algemeen

Ouderenkoor Jong van Hart repeteert wekelijks. De repetities vinden plaats op donderdagmorgen bij Kunstencentrum Vrijdag in Groningen onder leiding van onze dirigent Jeanette Kappelhof en met begeleiding van onze vaste pianist Han Hesselink.

De laatste vrijdag van de maand wordt er ’s avonds altijd een Meezingcafé gehouden bij Vrijdag. Daaraan doen meestal onze pianist en dirigent en altijd een groep koorleden mee. Maar het is vrij entree voor iedereen die van zingen houdt. De avond wordt altijd goed bezocht.

Ons koor kent leden van verschillende leeftijden, allemaal boven de 70 jaar, en dat betekent dat ouderdomsverschijnselen van allerlei aard voorkomen. Omdat iedereen daar last van heeft kunnen we dat goed met elkaar delen en de compassie onder de leden is groot. Het zingen houdt ons allen jong. Op 11 februari is echter tot ons groot verdriet ons koorlid Anja Freije overleden. Zij is 71 jaar geworden. Bij de crematie op 16 februari was een aantal koorleden aanwezig. Ook dat aspect van een ouderenkoor doet zich helaas voor. Op 31 december telde ons koor 55 leden.

Optredens

Op 4 april hadden we ons eerste openbare optreden van 2019. Toen vond in het UMCG de opening plaats van ‘Leefstijlwijzer’, een informatiepunt over gezond ouder worden. We hebben bij die gelegenheid met een groot aantal koorleden een ‘flashmob’ gedaan in de hal van het UMCG.

Zoals elk jaar droegen wij bij aan de activiteiten voor ouderen bij festival Noorderzon in het Noorderplantsoen te Groningen. Op 28 augustus werd dit keer het Meezingcafé op Noorderzon gehouden. Alle koorleden die niet op vakantie waren deden hieraan mee met begeleiding van een combo o.l.v. Han Hesselink. En natuurlijk vele enthousiaste andere zangers en toevallige omstanders.

Op 29 augustus werd ook in het kader van het ouderenprogramma op Noorderzon ‘Zingen met opa en oma’ gehouden. Ons koorlid Martin Kamerbeek speelde gitaar en vele opa’s en oma’ zongen met hun kleinkinderen oude en nieuwe kinderliedjes.

Op 19 september hebben we een concert verzorgd in de Nieuwe Kerk in Groningen op een avond die georganiseerd werd door het Alzheimerfonds. De avond werd gehouden in het kader van fondsenwerving.

Al vaker hebben we opgetreden in de ZINN verpleeghuizen in en rondom Groningen. Aangezien men daar zo enthousiast is over onze optredens hebben de Vrienden van ZINN bij zorgverzekeraar Menzis subsidie aangevraagd om weer 6 optredens van ons koor te kunnen betalen. In de laatste maanden van 2018 hebben we er daarvan  4 uitgevoerd. In alle gevallen werden we begeleid door onze Jong van Hart band, bestaande uit piano, 2 gitaren, bas en saxofoon.

Op 6 oktober hadden we een zonnig optreden op het dakterras van ZINN locatie ‘De Pelster’ in Groningen.

Op 13 oktober traden we op uitnodiging van shantykoor Oosterstörm op bij een door hen georganiseerd concert ‘Oosterstörm and friends’. Het werd gehouden in de grote zaal van Martini Plaza in Groningen voor een volle zaal met 1000 toeschouwers. Het was een groot succes. Ondanks de strakke tijdsplanning mochten we zelfs een toegift geven toen de zaal ‘We want more’ begon te scanderen.

Op 27 oktober volgde er weer een optreden bij ZINN locatie ‘de Es’ in Groningen. Op 18 november mochten we een optreden verzorgen in ZINN locatie ‘de Dilgt’ te Haren. En tenslotte op 24 november nog een optreden in ZINN locatie ‘de Burcht’ te Hoogezand.