ANBI

De ANBI status is gehonoreerd .

ANBI gegevens:

Naam: Stichting Jong van Hart/RSIN: 822981993

Contact: jongvanhartgroningen@gmail.com

Bestuur:

Voorzitter: Nies Slim

Secretaris: Mw. M.H.J. ten Berge-Haeren

Penningmeester: Mw. C.M.E. Zonsveld