Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Ouderen Rockkoor Jong van Hart

We zijn het jaar begonnen na de kerstvakantie met een repetitie op 12 januari samen met onze dirigent Hannelore Duynstee en pianist Jasper Blokzijl.

Op 10 april bestond het koor 12,5 jaar. We hebben dat gevierd met een gezellige middag tijdens onze repetitie van 13 april.

We hadden dit jaar een aantal optredens:

Op 21 mei in woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand.

Op 4 juni mochten we optreden bij de viering van het eenjarig bestaan van de woongroep Goedemorgen in Paterswolde.

Op 9 december organiseerde Cultuurstad Groningen een manifestatie in het Forum Groningen. Daarbij kregen amateurgezelschappen de gelegenheid om zich te presenteren.

Ook Jong van Hart heeft eraan deelgenomen.

Op 29 juni hebben we afscheid genomen van onze vaste repetitielocatie bij Vrijdag in de Sint Jansstraat. Het gebouw wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd.

We kregen een nieuwe repetitieruimte in het Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel 11.

In de zomervakantie waren er geen repetities. Om het contact met elkaar te behouden, hebben we vijf gezellige middagen georganiseerd in hotel Meerwold aan het Hoornse Meer.

Op 14 september zijn we weer van start gegaan met onze repetities op onze nieuwe locatie in het Prinsentheater.

Hoewel we een 70+ koor zijn, hebben we de leeftijd verlaagd naar 65 jaar.

We hebben een aantal nieuwe leden gekregen, waardoor we nu weer op volle sterkte zijn met een ledenaantal van 40 leden.

Op 14 december hebben we een ledenvergadering gehouden. Daarin hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Ria Munzebrock. Onder groot applaus is zij bedankt voor haar werkzaamheden. We hebben Nies Slim bereid gevonden om het voorzitterschap van haar over te nemen.

Op 21 december hebben we het jaar afgesloten met een zeer geslaagd kerstmeezingcafé.

We kijken terug op een geslaagd koorjaar.

Groningen, 17 januari 2024

Marleen ten Berge, secretaris