Doelgroep

Doelgroep

Ouderen (65+)

Doelstellingen

Door het maken van pop- en rockmuziek:
– een bijdrage leveren aan het gezond ouder worden.
– saamhorigheid en solidariteit bevorderen tussen mensen met heel verschillende achtergronden, die allemaal te maken hebben met het ouder worden en de zorgen die dat met zich meebrengt, verlies van dierbaren meemaken en soms eenzaam zijn.
– verbinding tot stand brengen tussen de ouderen onderling, maar ook tussen de koorleden en het publiek, andere (muziek/theater/dans) groepen, waarmee wordt samengewerkt en voor wordt opgetreden.
– het krijgen van nieuwe ervaringen, uitdagingen, contacten, en vooral ontspanning en plezier.
– het uitdragen naar buiten toe dat ook ouderen open staan voor iets nieuws in hun leven en ondanks beperkingen nog midden in het leven kunnen staan.

Hierdoor willen we bereiken:
– het vrolijk en gezond ouder worden van de koorleden.- het krijgen van een sociaal groter netwerk teneinde meer sociale steun te krijgen en eenzaamheid te voorkomen.
–  het verbinden van de Jong van Hart ouderen met diverse andere groepen en generaties via de muziek.

De activiteiten van Jong van Hart zijn:
– wekelijkse repetities met dirigent en pianist.
– meerdere optredens per jaar in verzorgingshuizen, maar juist ook op festivals, symposia, basisscholen en in theaters.
– zingen bij activiteiten die te maken hebben met het gezond ouder worden zoals bij ‘Healthy Ageing’.
– het repertoire geeft nieuwe uitdagingen, sluit vaak aan bij de jeugd, waardoor gemakkelijk samenwerking kan ontstaan. Jong van Hart zoekt de verbinding op.

Voor wie zet Jong van Hart zich in ?
– Voor een groep ouderen van tenminste 65 jaar via actieve deelname in het koor.
– Voor ouderen in verzorgingshuizen, waarvoor Jong van Hart optreedt.
– Jong van Hart ondersteunt iedere laatste vrijdag van de maand het Meezingcafé in Huis voor de Amateurkunst Vrijdag te Groningen, waar iedereen welkom is om mee te zingen.
– Voor allerlei activiteiten, voor allerlei doelgroepen, mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, waarbij Jong van Hart via haar muziek graag illustreert hoe je gezond en vrolijk ouder kunt worden.