Organisatie Jong v Hart

 

BESTUUR :

Nies Slim, voorzitter
Marleen ten Berge, secretaris
Cily Zonsveld, penningmeester. 

Er is een aantal commissies dat het bestuur ondersteunt bij hun werkzaamheden zoals onder anderen de commissie website, opvang nieuwe leden, techniek.