Organisatie Jong v Hart


KOORCOMMISSIE :

Rina van der Bleek,
Jaap Dijk,
Ria Munzebrock,

Deze koorcommissie regelt de dagelijkse gang van zaken, voorstellen voor liedjes door de leden, teksten van liedjes, doorsturen filmpjes en het onderhoud van het ‘smoelenboek’.   

BESTUUR :

Carolien Ritsema, voorzitter
Marleen ten Berge, secretaris
Cily Zonsveld, penningmeester.