Organisatie Jong v Hart

 

BESTUUR :

Ria Munzebrock, voorzitter
Marleen ten Berge, secretaris
Cily Zonsveld, penningmeester. 

Er is een aantal commissies die het bestuur ondersteunt bij hun werkzaamheden zoals onder anderen de commissie website, opvang nieuwe leden, techniek.