Beleidsplan

Beleidsplan Jong van Hart.

Aanleiding oprichting

Het ouderen rock koor Jong van Hart (65+) is in 2010 opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het gezond ouder worden (‘Rapport gezond ouder worden’ van het RIVM). Dat doen we door ouderen op een andere, vrolijke, onbezorgde manier bezig te laten zijn met muziek.

In het ‘Rapport gezond ouder worden’ wordt de invloed van de sociale en fysieke omgeving op de gezondheid van ouderen beschreven. Het gaat daarbij om sociale contacten, sociale steun en eenzaamheid. Hoe groter het sociale netwerk is, hoe meer sociale steun mensen ontvangen uit de omgeving. Een groot netwerk kan dus door de steun die het oplevert, de gezondheid van ouderen bevorderen. Ook verkleint een groot netwerk de kans op eenzaamheid. Naast de grootte van het netwerk is ook de frequentie van het contact met sociale relaties van invloed op de gezondheid van ouderen (Dykstra & Fokkema, 2007; Broese van Groenou & Van Tilburg, 2007).