Financiën

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De dirigent en de pianist ontvangen een vergoeding. Eén keer per jaar vindt er een kascontrole plaats in januari door de kascommissie.
De penningmeester brengt het bestuur in de bestuursvergaderingen op de hoogte van alle transacties uit de voorgaande periode.
Alle inkomsten en uitgaven gaan via de bank.
We verwerven geld door contributie en donaties.
De koorleden kunnen gezien hun hoge leeftijd beperkt optreden. Via dat kanaal kunnen dan ook weinig inkomsten gegenereerd worden.
De optredens worden betaald en dekken alleen de kosten.
Vanaf januari 2019 zal het kalenderjaar tevens boekjaar zijn. Voorheen was het boekjaar van september tot september.