Begroting 2023

Lieve allemaal, hier is ………… de BEGROTING 2023 voor jullie!  

Voor het komende jaar 2023 heb ik een begroting gemaakt waarin ik zoveel mogelijk posten heb opgenomen die elk jaar terugkomen, maar ook ruimte heb gehouden om onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Ook heb ik een eigen bijdrage aan de draadloze microfoons opgenomen. Dat leg ik verderop uit.
 
BEGROTING 2023 Stichting Jong van Hart
Inkomsten:
Contributies30 x 264 p.j. (=22 p.m.)7920
Inkomsten optredensp.m.
Restant van 20221633
Donaties/giftenp.m.
Totaal inkomsten9553
Uitgaven:
Kosten Dirigente en Pianist 7800
Uitgaven voor optredensp.m.
Bankkosten180
Opslag en verzekering geluidsapparatuur 12 x 33396
Steunfonds minvermogenden, ev. aan te vullen uit giften120
Website, (abonnement, onderhoud, enz.)350
Lief & leed, 30 leden x 5150
Eigen bijdrage draadloze microfoons300
Onvoorzien257
Totaal uitgaven9553
Saldo lopende rekening per 14-12-20221304

Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van alle kosten die dit jaar (2022) nog betaald moeten worden en welke bedragen we nog te ontvangen hebben.

Nog te betalen in 2022:

Opslag geluidsapparatuur december =32

Bankkosten 4e kwartaal 2021 =43

Kosten website =100

Kerstbijeenkomst L&L =100

Totaal te betalen =1055

Nog te ontvangen in 2022:

700 Optreden ZINN

684 Rest contributies

1384 Totaal te ontvangen

Totaal in kas 31-12-2022

1304 + 329 = 1633

Het verschil tussen te betalen en te ontvangen is 329. Opgeteld bij wat we in kas hadden op 14-12-2022 is dat 1633 euro. Dat is mede te danken aan een aantal donaties die we dit jaar kregen. Het lijkt daarom terecht om ook een deel van de donaties voor de gewenste draadloze microfoons te bestemmen.

Voor optredens berekenen we de prijs altijd zó dat we niet met verlies draaien.

Bij de berekening van de contributie ben ik uitgegaan van 30 koorleden. Als je de van 2022 overgebleven 1633 euro deelt door 30, is dat 54 euro per persoon per jaar. Dat betekent dat we per persoon per jaar 54 euro minder contributie hoeven te betalen dan wanneer we niets hadden overgehouden. Hoera!

Zoals jullie zien is de contributie voor dit jaar dus niet veel omhoog gegaan, naar 264 euro per persoon per jaar. Dat betekent 66 euro per kwartaal of 22 euro per maand.

Net als dit jaar kun je er voor kiezen om de contributie ineens te betalen, maar per kwartaal of per maand mag ook. Als je gespreid wilt betalen is het aan te bevelen om het via de bank op een vast moment te laten afschrijven. Dan hoef je niet te twijfelen of je door een seniorenmomentje misschien vergeten bent Jong van Hart te betalen. Wel zo rustig.

Mocht het zo zijn dat je in de problemen komt met de contributiebetaling, dan hoor ik graag van jullie. Net als vorig jaar hebben we een steunfonds in de begroting opgenomen waaruit we jullie kunnen helpen.

Maar het mooiste is nog als je in aanmerking komt voor het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Daar kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, de hele contributie betaald krijgen. Er zijn een aantal koorleden die daar vorig jaar al dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Overleg vooral met mij!

Hartelijke groet,

Cily Zonsveld,

Penningmeester.

16 december 2022.